Kết nối tiêu thụ nông sản giúp nông dân Hà Nội vượt qua đại dịch

Hội Nông dân huyện Ba Vì hỗ trợ tiêu thụ măng cho các hội viên hội nông dân trên địa bàn.
Hội Nông dân huyện Ba Vì hỗ trợ tiêu thụ măng cho các hội viên hội nông dân trên địa bàn.
Hội Nông dân huyện Ba Vì hỗ trợ tiêu thụ măng cho các hội viên hội nông dân trên địa bàn.
Lên top