Kết nối khách hàng sử dụng điện bằng quầy giao dịch số

Điện lực Thừa Thiên Huế hướng dẫn khách hàng trải nghiệm tiện ích quầy giao dịch số. Ảnh: ĐP.
Điện lực Thừa Thiên Huế hướng dẫn khách hàng trải nghiệm tiện ích quầy giao dịch số. Ảnh: ĐP.
Điện lực Thừa Thiên Huế hướng dẫn khách hàng trải nghiệm tiện ích quầy giao dịch số. Ảnh: ĐP.
Lên top