Kéo dài thời hạn hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng dịch COVID-19

Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh ĐL
Lên top