Kéo dài thời gian giảm các loại phí: Để doanh nghiệp “xốc” lại sản xuất

Sẽ tiếp tục giảm phí, lệ phí để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 (ảnh minh hoạ). Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ tiếp tục giảm phí, lệ phí để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 (ảnh minh hoạ). Ảnh: Hải Nguyễn
Sẽ tiếp tục giảm phí, lệ phí để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng dịch COVID-19 (ảnh minh hoạ). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top