Kéo dài đường sắt Cát Linh – Hà Đông thêm 20km liệu có khả thi?

Sau nhiều lần lỡ hẹn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến nay vẫn chưa được đưa vào khai thác thương mại.
Sau nhiều lần lỡ hẹn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến nay vẫn chưa được đưa vào khai thác thương mại.
Sau nhiều lần lỡ hẹn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến nay vẫn chưa được đưa vào khai thác thương mại.
Lên top