Kênh kinh doanh online: Gỡ khó sớm để tránh tình trạng vượt rào

Hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TPHCM gần đây mới được mở lại kênh bán online mang đi. Ảnh: Thế Lâm.
Hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TPHCM gần đây mới được mở lại kênh bán online mang đi. Ảnh: Thế Lâm.
Hàng quán kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TPHCM gần đây mới được mở lại kênh bán online mang đi. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top