Kê khai thiếu, Inmexpharm bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỉ

Inmexpharm bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỉ đồng.
Ảnh: Website Inmexpharm.
Inmexpharm bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỉ đồng. Ảnh: Website Inmexpharm.
Inmexpharm bị phạt và truy thu thuế hơn 4 tỉ đồng. Ảnh: Website Inmexpharm.
Lên top