Kệ HoSE liên tiếp nghẽn lệnh, F0 vẫn "đổ xô" mở tài khoản chứng khoán

Số tài khoản chứng khoán mở mới tăng vọt khi VN-Index áp sát mốc 1200 điểm lịch sử. Ảnh TL
Số tài khoản chứng khoán mở mới tăng vọt khi VN-Index áp sát mốc 1200 điểm lịch sử. Ảnh TL
Số tài khoản chứng khoán mở mới tăng vọt khi VN-Index áp sát mốc 1200 điểm lịch sử. Ảnh TL
Lên top