Kẽ hở quản lý cổng thanh toán quốc tế tại Việt Nam: Nguy cơ phía sau những giao dịch không biên giới

Một trường hợp sử dụng cổng thanh toán quốc tế Paypal. Ảnh: Đình Trường
Một trường hợp sử dụng cổng thanh toán quốc tế Paypal. Ảnh: Đình Trường
Một trường hợp sử dụng cổng thanh toán quốc tế Paypal. Ảnh: Đình Trường
Lên top