Kẽ hở quản lý cổng thanh toán quốc tế tại Việt Nam: Dòng tiền lẩn khuất và 5 chiêu trốn thuế

Quảng cáo đổi tiền công khai trên một forum (ảnh chụp màn hình).
Quảng cáo đổi tiền công khai trên một forum (ảnh chụp màn hình).
Quảng cáo đổi tiền công khai trên một forum (ảnh chụp màn hình).
Lên top