Kẽ hở quản lý cổng thanh toán quốc tế tại Việt Nam: “Chợ đen” mua bán tiền Paypal - những thỏa thuận không dấu vết

Việc mua bán, trao đổi tiền trên cổng Paypal có thể diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, không bị kiểm soát. Ảnh: Đình Trường
Việc mua bán, trao đổi tiền trên cổng Paypal có thể diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, không bị kiểm soát. Ảnh: Đình Trường
Việc mua bán, trao đổi tiền trên cổng Paypal có thể diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, không bị kiểm soát. Ảnh: Đình Trường
Lên top