K Coffee & K Pepper ra mắt sản phẩm mới

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group giới thiệu sản phẩm mới
Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group giới thiệu sản phẩm mới
Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group giới thiệu sản phẩm mới
Lên top