JICA hỗ trợ Việt Nam nhiều chương trình phát triển nông nghiệp

JICA hỗ trợ Việt Nam nhiều chương trình để phát triển nông nghiệp xanh. Ảnh minh họa: TL
JICA hỗ trợ Việt Nam nhiều chương trình để phát triển nông nghiệp xanh. Ảnh minh họa: TL
JICA hỗ trợ Việt Nam nhiều chương trình để phát triển nông nghiệp xanh. Ảnh minh họa: TL
Lên top