Jetstar Pacific mở đường bay Vinh – Đà Nẵng

Jetstar Pacific chính thức khai trương đường bay Vinh - Đà Nẵng.
Jetstar Pacific chính thức khai trương đường bay Vinh - Đà Nẵng.
Jetstar Pacific chính thức khai trương đường bay Vinh - Đà Nẵng.
Lên top