Jetstar Pacific khẳng định không có việc ngừng bay

Tàu bay A320_của Jetstar_Pacific. Ảnh: JPA
Tàu bay A320_của Jetstar_Pacific. Ảnh: JPA
Tàu bay A320_của Jetstar_Pacific. Ảnh: JPA
Lên top