Ít nhất 30% thẻ ATM sẽ chuyển sang thẻ chip trong năm 2019

Cuối năm nay, hàng chục triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip
Cuối năm nay, hàng chục triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip
Cuối năm nay, hàng chục triệu thẻ ATM phải chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top