Ít nhất 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công vào năm 2025

Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công. Ảnh minh họa: Vũ Long
Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, tối thiểu 100 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số thành công. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top