iPhone 12 ra mắt: Mới mà cũ, có đủ khiến ifans hài lòng?

iPhone 12 thêm màu sắc mới xanh Thái Bình Dương. Ảnh chụp màn hình.
iPhone 12 thêm màu sắc mới xanh Thái Bình Dương. Ảnh chụp màn hình.
iPhone 12 thêm màu sắc mới xanh Thái Bình Dương. Ảnh chụp màn hình.
Lên top