Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Internet Việt Nam đang dựa chủ yếu vào hướng cáp đất liền qua Trung Quốc