Instagram đột ngột bị sập tại các thành phố lớn

Instagram đột ngột bị sập tại các thành phố lớn. Ảnh: Reuters.
Instagram đột ngột bị sập tại các thành phố lớn. Ảnh: Reuters.
Instagram đột ngột bị sập tại các thành phố lớn. Ảnh: Reuters.
Lên top