Indochina Airlines và Air Mekong phá sản, ACV, Skypec ôm nợ xấu

Ảnh PV.
Ảnh PV.