IMF dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng sau dịch bệnh

Ápphích tuyên truyền ngăn chặn COVID-19 được dán ở khu phố cổ của Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: AFP.
Ápphích tuyên truyền ngăn chặn COVID-19 được dán ở khu phố cổ của Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: AFP.
Ápphích tuyên truyền ngăn chặn COVID-19 được dán ở khu phố cổ của Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: AFP.
Lên top