IDG Capital, Matrix Partners và Neo Global Capital đầu tư 20 triệu USD vào KuCoin

Lên top