Huỷ phiên đấu giá cổ phần Hancorp vì thiếu nhà đầu tư đăng ký

Bộ Xây dựng thoái vốn bất thành tại Hancorp.
Ảnh: MA.
Bộ Xây dựng thoái vốn bất thành tại Hancorp. Ảnh: MA.
Bộ Xây dựng thoái vốn bất thành tại Hancorp. Ảnh: MA.
Lên top