Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Huỷ nhiều chuyến bay vì thời thiết xấu