Huy động vốn đa cấp trái phép: Phải xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm

Bộ Công an cảnh báo ứng dụng MyAladdinz hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép. Ảnh: BCA
Bộ Công an cảnh báo ứng dụng MyAladdinz hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép. Ảnh: BCA
Bộ Công an cảnh báo ứng dụng MyAladdinz hoạt động mang nhiều dấu hiệu huy động vốn trái phép. Ảnh: BCA

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top