Huy động tối đa nguồn lực để dự trữ, bình ổn giá hàng hóa phục vụ Tết

Hàng hóa dồi dào tại siêu thị đảm bảo nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa dồi dào tại siêu thị đảm bảo nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: Vũ Long
Hàng hóa dồi dào tại siêu thị đảm bảo nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: Vũ Long
Lên top