Huy động radar ứng phó phát hiện sớm châu chấu sa mạc vào Việt Nam

Châu chấu bay dày đặc bầu trời tại Jaipur. Ảnh: AFP
Châu chấu bay dày đặc bầu trời tại Jaipur. Ảnh: AFP
Châu chấu bay dày đặc bầu trời tại Jaipur. Ảnh: AFP
Lên top