Huy động hơn 400 nghìn tỉ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp

Hơn 400 nghìn tỉ đồng được huy động qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.Ảnh : Quang Duy
Hơn 400 nghìn tỉ đồng được huy động qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.Ảnh : Quang Duy
Hơn 400 nghìn tỉ đồng được huy động qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.Ảnh : Quang Duy
Lên top