Hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch: Đưa khoa học về làng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (thứ 3 từ trái sang) hướng dẫn Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tham quan Mô hình canh tác lúa lý tưởng ở huyện Tháp Mười. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (thứ 3 từ trái sang) hướng dẫn Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tham quan Mô hình canh tác lúa lý tưởng ở huyện Tháp Mười. Ảnh: Lục Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương (thứ 3 từ trái sang) hướng dẫn Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường tham quan Mô hình canh tác lúa lý tưởng ở huyện Tháp Mười. Ảnh: Lục Tùng
Lên top