Hưởng lợi từ thương chiến, xuất khẩu gỗ - nội thất sẽ vượt 11 tỉ USD?

Sản xuất đồ gỗ tại Việt Nam đang phát triển khá nhanh. Ảnh: khaivy.com.
Sản xuất đồ gỗ tại Việt Nam đang phát triển khá nhanh. Ảnh: khaivy.com.
Sản xuất đồ gỗ tại Việt Nam đang phát triển khá nhanh. Ảnh: khaivy.com.
Lên top