Hưởng lợi nhiều, khách hàng đăng ký lắp đặt điện mặt trời tăng cao

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội. Ảnh EVNHANOI.
Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội. Ảnh EVNHANOI.
Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội. Ảnh EVNHANOI.
Lên top