Hướng đi mới giải quyết ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu

Tàu container lạnh liên vận quốc tế đang được kiểm tra kỹ thuật, làm thủ tục thông quan tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Thanh Thuý
Tàu container lạnh liên vận quốc tế đang được kiểm tra kỹ thuật, làm thủ tục thông quan tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Thanh Thuý
Tàu container lạnh liên vận quốc tế đang được kiểm tra kỹ thuật, làm thủ tục thông quan tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Thanh Thuý
Lên top