Hướng đến trồng dược liệu để bảo vệ rừng

Vườn Sâm Thất diệp Nhất chi hoa của hộ dân ở Phước Sơn. Ảnh: Đ.V
Vườn Sâm Thất diệp Nhất chi hoa của hộ dân ở Phước Sơn. Ảnh: Đ.V
Vườn Sâm Thất diệp Nhất chi hoa của hộ dân ở Phước Sơn. Ảnh: Đ.V
Lên top