Hướng dẫn viên ngành du lịch gặp khó khăn khi làm hồ sơ nhận hỗ trợ

Ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: Quang Duy
Ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: Quang Duy
Ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: Quang Duy
Lên top