Hưng Thịnh ủng hộ kinh phí mua 50.000 liều vaccine cho tỉnh Bình Định

Sáng 27.5, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 27.5, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh Lâm Đồng.
Sáng 27.5, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã trao tặng 5 tỉ đồng cho Quỹ phòng, chống COVID-19 tỉnh Lâm Đồng.
Lên top