Huế: Tồn kho gần 500 tấn cá biển, doanh nghiệp kêu cứu