Huawei là một "vấn đề an ninh quốc gia quan trọng không chỉ đối với Mỹ"

Cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon nói rằng triệt tiêu Huawei quan trọng hơn nhiều lần thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Ảnh: Reuters
Cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon nói rằng triệt tiêu Huawei quan trọng hơn nhiều lần thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Ảnh: Reuters
Cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon nói rằng triệt tiêu Huawei quan trọng hơn nhiều lần thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Ảnh: Reuters
Lên top