Huawei kiện cựu quản lý người Mỹ đánh cắp bí mật thương mại

Huawei kiện cựu quản lý đánh cắp bí mật thương mại. Ảnh: EPA.
Huawei kiện cựu quản lý đánh cắp bí mật thương mại. Ảnh: EPA.
Huawei kiện cựu quản lý đánh cắp bí mật thương mại. Ảnh: EPA.
Lên top