HSBC: Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP nhanh chất châu Á vào năm 2021, đạt 8,1%

HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 8,1% trong năm 2021.
HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 8,1% trong năm 2021.
HSBC dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 8,1% trong năm 2021.
Lên top