HOSE nói gì về nghi vấn thiếu minh bạch gây thiệt hại nhà đầu tư

Ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE - đã trả lời thẳng thắn những thắc mắc của nhà đầu tư. Đồ hoạ: Lan Hương
Ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE - đã trả lời thẳng thắn những thắc mắc của nhà đầu tư. Đồ hoạ: Lan Hương
Ông Lê Hải Trà - Tổng Giám đốc HOSE - đã trả lời thẳng thắn những thắc mắc của nhà đầu tư. Đồ hoạ: Lan Hương
Lên top