HoSE chính thức vận hành hệ thống giao dịch chống nghẽn lệnh từ 5.7

Với việc đưa hệ thống mới vào vận hành, HoSE được kỳ vọng sẽ thoát tình trạng nghẽn lệnh giao dịch. Ảnh: Thế Lâm.
Với việc đưa hệ thống mới vào vận hành, HoSE được kỳ vọng sẽ thoát tình trạng nghẽn lệnh giao dịch. Ảnh: Thế Lâm.
Với việc đưa hệ thống mới vào vận hành, HoSE được kỳ vọng sẽ thoát tình trạng nghẽn lệnh giao dịch. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top