HoSE chính thức bổ nhiệm người mới thay vị trí ông Lê Hải Trà

Ông Lê Hải Trà sẽ thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị HoSE và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HoSE. (Ảnh: BNEWS/TTXVN)
Ông Lê Hải Trà sẽ thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị HoSE và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HoSE. (Ảnh: BNEWS/TTXVN)
Ông Lê Hải Trà sẽ thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị HoSE và được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HoSE. (Ảnh: BNEWS/TTXVN)
Lên top