Bảo hiểm PVI và VGS Thể thao:

Hợp tác cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ứng dụng VHandicap

Ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Đức- Chủ tịch VGS Group tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Bình
Ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Đức- Chủ tịch VGS Group tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Bình
Ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI (bìa trái) và ông Nguyễn Hồng Đức- Chủ tịch VGS Group tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Bình
Lên top