Họp mặt doanh nghiệp tìm cách “giải cứu” hành tím cho người dân Vĩnh Châu

Lên top