Họp báo nóng về Trạm BOT Cai Lậy: Dân dùng tiền lẻ sẽ chuyển sang thu phí điện tử

Thu phí ở Trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: HD
Thu phí ở Trạm BOT Cai Lậy. Ảnh: HD