Họp Ban chỉ đạo xử lý 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đang chỉ đạo cuộc họp xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương. Ảnh: Đức Thành
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đang chỉ đạo cuộc họp xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương. Ảnh: Đức Thành
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đang chỉ đạo cuộc họp xử lý 12 dự án yếu kém ngành công thương. Ảnh: Đức Thành
Lên top