Hongkong Tower đón đầu xu hướng Office-tel trên thị trường bất động sản