Hồng không hạt Bắc Kạn "cháy hàng" trong ngày đầu về Hà Nội

Người tiêu dùng chọn mua hồng không hạt Bắc Kạn. Ảnh: Kh.V
Người tiêu dùng chọn mua hồng không hạt Bắc Kạn. Ảnh: Kh.V
Người tiêu dùng chọn mua hồng không hạt Bắc Kạn. Ảnh: Kh.V
Lên top