Honda WINNER 150 phối màu mới phong cách cùng tem xe riêng biệt - Đổi diện mạo, thêm táo bạo! -